Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Bylų skirstymas

Informacija atnaujinta 2022-07-15 10:11:01

Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo Lietuvos apeliaciniame teisme taisyklės 

Lietuvos apeliaciniame teisme baudžiamosios ir civilinės bylos skirstomos nagrinėti teisėjams kompiuterine programa, t. y. automatizuotu atrankos būdu. Šio būdo esmė – užtikrinti atsitiktinį bylų skyrimą teisėjams, laikantis nešališkumo, skaidrumo, nepriklausomumo ir bylų nagrinėjimo operatyvumo principų.

Kompiuterinė programa – tai Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) Bylų skirstymo modulis, kuriame naudojami įvairūs kriterijai, koeficientai ir kita reikšminga informacija. Šiuo moduliu kiekvienai bylai sudaromas teisėjų sąrašas (preliminarus teisėjo skyrimo protokolas). Kai bylas skirstantis asmuo patvirtina bylos skyrimą konkrečiam teisėjui, Bylų skirstymo modulis išsaugo šiuos duomenis teisėjo skyrimo protokole. Teisėjų skyrimo protokolai negali būti keičiami, jie taip pat yra vieši ir gali būti peržiūrėti (http://liteko.teismai.lt/protokolai/). Protokoluose pateikiamas ne tik teisėjų sąrašas, įvardijamas paskirtas teisėjas pranešėjas ir teisėjo neskyrimo priežastys, bet ir nurodomi kiti duomenys (bylos numeris, bylą paskyręs asmuo, bylos paskyrimo data ir laikas).

Lietuvos apeliaciniame teisme automatizuotu atrankos būdu skirstant bylas, be kita ko, atsižvelgiama į teisėjų specializaciją, įstatymuose įtvirtintus atskirų kategorijų bylų (pvz., viešųjų pirkimų bylų) išnagrinėjimo terminus, bylų sudėtingumą ir teisėjų darbo krūvio tolygumo užtikrinimą.

 

Civilinių bylų skirstymo ypatumai
 

Lietuvos apeliaciniame teisme civilinės bylos įprastai skirstomos du kartus per savaitę. Konkrečią skirstymo dieną pagal eiliškumą teisėjams skiriamos tik konkretaus tipo bylos (pvz., bylos pagal apeliacinius skundus ir skundus dėl kreditorių finansinių reikalavimų). Skiriant bylas kartu nustatoma ir teismo posėdžio data (CPK 319 straipsnis). Tad, siekiant užtikrinti bylų nagrinėjimo nuoseklumą ir teisėjų darbo krūvio tolygumą, tą pačią skirstymo dieną Civilinių bylų skyriaus teisėjams paskiriamas konkretus iš anksto Civilinių bylų skyriaus pirmininko potvarkyje nustatytas bylų skaičius. Bylų skirstymo dieną vienam teisėjui skiriama ne daugiau to paties tipo bylų, nei Civilinių bylų skyriaus pirmininko potvarkiu nustatytas šio teisėjo darbo krūvis per savaitę. Šis teisinis teisėjo neskyrimo pagrindas visais atvejais nurodomas kiekvienos bylos teisėjo skyrimo protokole. Tokiais atvejais teisėjo skyrimo protokolo skiltyje „atmetimo priežastis“ įrašoma: Teisėjui paskirtas maksimalus bylų skaičius (Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo Lietuvos apeliaciniame teisme taisyklių 25, 26 punktai). 

Jeigu civilinė byla turi būti nagrinėjama kolegialiai, kiti kolegijos nariai parenkami iš teisėjų kolegijų sąrašo, sudaryto naudojantis Bylų skirstymo moduliu ir iš anksto patvirtinto  Civilinių bylų skyriaus pirmininko potvarkiu.

Įprastai civilinės bylos pagal apeliacinius skundus ir skundus dėl kreditorių finansinių reikalavimų skiriamos nagrinėti antradieniais, o bylos pagal atskiruosius skundus – ketvirtadieniais. Kadangi Lietuvos apeliaciniame teisme nemažai gaunamų civilinių bylų turi būti išnagrinėjamos per įstatymuose įtvirtintus terminus, įprastai bylos skirstomos ir jų posėdžio datos nustatomos ne vėliau kaip prieš 3–4 savaites.

Šiuo metu Lietuvos apeliaciniame teisme nustatytos tokios teisėjų specializacijos:

 

Specializacija

Teisėjai

Viešųjų pirkimų bylos 

1. Marius Bajoras
2. Romualda Janovičienė
3. Danguolė Martinavičienė
4. Aldona Tilindienė
5. Irmantas Šulcas
6. Žilvinas Terebeiza

Juridinių asmenų bankroto ir įmonių restruktūrizavimo bylos 

1. Vilija Mikuckienė
2. Asta Radzevičienė
3. Laima Ribokaitė
4. Antanas Rudzinskas
5. Irmantas Šulcas
6. Neringa Švedienė
7. Aldona Tilindienė
8. Alma Urbanavičienė
9. Vigintas Višinskis
10. Žilvinas Terebeiza

Autorinių neturtinių teisinių santykių, patentų ir prekių ženklų bylos 

1. Vilija Mikuckienė
2. Antanas Rudzinskas
3. Vigintas Višinskis

Bylos dėl užsienio teismų (arbitražų) sprendimų pripažinimo ir leidimo vykdyti, taip pat bylos pagal skundus dėl nacionalinių teismų (arbitražų) sprendimų

1. Antanas Rudzinskas
2. Vilija Mikuckienė
3. Tomas Venckus

 Civilinės bylos ne pagal specializaciją gali būti skiriamos nagrinėti teisėjams tik tada, kai besispecializuojantys teisėjai negali nagrinėti konkrečios bylos. 

 

Tel. (8 70) 663 685
El. paštas apeliacinis@apeliacinis.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys: pavadinimas – Lietuvos apeliacinis teismas; adresas – 191831183

Dokumentai priimami be pietų pertraukos 303 kabinete (3 aukšte):
- pirmadieniais–ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val.
- penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.
- papildomai pirmadieniais–penktadieniais nuo 7.30 iki 8.00 val.dokumentų priėmimo kabinete (1 aukšte, įėjimas iš Gedimino pr. pusės).
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Informacija žiniasklaidai: teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene Venta Valčackienė, tel. (8 70) 663 273, mob. 8 675  47 477,  el. p. venta.valcackiene@apeliacinis.lt

Naujienų prenumerata