Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Naujienos

Lietuvos apeliacinis teismas Sausio 13-osios byloje pakeitė bausmes ir priteisė nusikaltimais padarytos žalos atlyginimą

Lietuvos apeliacinis teismas Sausio 13-osios byloje pakeitė bausmes ir priteisė nusikaltimais padarytos žalos atlyginimą
2021-03-31

Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė sprendimą byloje dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 27 d. nuosprendžio, kuriuo 67 asmenys buvo pripažinti kaltais dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui.

Apeliacinės instancijos teismas, nors ir patikslinęs tam tikras faktines bylos aplinkybes, nepakeitė esminių apygardos teismo išvadų ir konstatavo, kad visi byloje kaltinti asmenys buvo pagrįstai nuteisti dėl 1991 m. sausio mėnesio įvykių Vilniuje, kai tarptautinės teisės draudžiamos karo atakos metu, panaudojant draudžiamas kariavimo priemones, buvo nužudyta keturiolika žmonių ir daugiau nei aštuoni šimtai asmenų patyrė įvairaus sunkumo sužalojimus. Dėl buvusio TSRS gynybos ministro Dmitrijaus Jazovo baudžiamasis procesas nutrauktas, jam mirus.

Teismas taip pat pritarė Vilniaus apygardos teismo išvadai, kad nusikaltimai buvo padaryti, visiems nuteistiesiems veikiant bendrininkų grupe, bendrai vykdant iš anksto suplanuotą ir aukščiausiu lygiu koordinuotą karinę operaciją.

„Kiekvieno iš nuteistųjų veiksmai buvo būtini bendram nusikalstamam sumanymui įgyvendinti. Be nusikalstamo plano iniciatorių nebūtų buvęs pradėtas karinės operacijos planavimas, be planuotojų ir koordinatorių nebūtų suplanuoti konkretūs kariniai veiksmai, nebūtų paskirti kariniai daliniai operacijai vykdyti, nebūtų jiems suteikta karinė technika ir ginkluotė, o be tiesioginių karinių veiksmų vykdytojų nebūtų praktiškai įgyvendinta iniciatorių ir planuotojų suplanuota karinė operacija, todėl visų nuteistųjų veiksmai lėmė sunkiausių padarinių atsiradimą“, – teigė bylą išnagrinėjusi teisėjų kolegija.

Vis dėlto apygardos teismo nuosprendis tam tikrais aspektais buvo pakeistas:

– sugriežtintos laisvės atėmimo bausmės 14 nuteistųjų;

– sušvelnintos laisvės atėmimo bausmės 2 nuteistiesiems;

– iš dalies patenkinti nukentėjusiųjų bei prokurorų reikalavimai dėl nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo.

Apeliacinis teismas konstatavo, kad byloje nebuvo pagrindo daliai nuteistųjų paskirti bausmių, mažesnių nei Baudžiamajame kodekse numatytos minimalios bausmės. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas pripažino, kad karinę operaciją inicijavę, planavę, aukščiausiu lygiu jos įgyvendinimą koordinavę, taip pat, vykdant atskiras karinės operacijos dalis, jungtinėms ginkluotosioms pajėgoms vadovavę aukščiausio rango karininkai bei karininkai, kurių konkretūs, ypač pavojingi veiksmai tiesiogiai lėmė sunkiausių padarinių atsiradimą, turi būti baudžiami griežčiau nei kiti nuteistieji, kurių vadovaujamas vaidmuo buvo mažesnės reikšmės.

Apeliacinis teismas, nustatęs aiškias apygardos teismo klaidas, vertinant nuteistųjų veiksmus, nuo dvylikos iki dešimties metų sušvelnino laisvės atėmimo bausmes dviem nuteistiesiems, kurie apygardos teismo nuosprendžiu buvo nuteisti griežčiau nei kai kurie tiesioginiai jų vadai.

Teisėjų kolegija taip pat pripažino, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė byloje pareikštus civilinius ieškinius ir neteisingai aiškino teisę, nurodydamas, kad nukentėjusiesiems negalėjo būti priteista neturtinė (moralinė) žala. Konstatuota, kad tokia pirmosios instacijos teismo pozicija neteisinga ir prieštarauja teismų praktikai, todėl nuosprendį skundusiam nukentėjusiajam (prie TV bokšto nužudyto asmens sūnui) buvo priteista 50 000 Eur neturtinei žalai atlyginti, o jo motinai (nužudyto asmens žmonai) priteista 75 000 Eur neturtinei žalai atlyginti. Nukentėjusiajam, kuris nuosprendžio neskundė, bet taip pat prašė priteisti neturtinę žalą, pripažinta teisė į neturtinės žalos atlyginimą, tačiau dėl konkretaus šios žalos dydžio bus sprendžiama Vilniaus apygardos teisme civilinio proceso tvarka.

Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad tiek pagal tarptautinės teisės aktus, tiek ir pagal nacionalinę teisę nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus padarę fiziniai asmenys yra individualiai atsakingi už jų nusikalstamais veiksmais padarytą žalą, todėl civilinis ieškinys dėl turtinės žalos, padarytos Lietuvos valstybei, negalėjo būti paliktas nenagrinėtas. Apeliacinis teismas konstatavo, kad Lietuvos valstybei nuteistųjų bendrais veiksmais buvo padaryta 10 876 601,75 Eur turtinė žala (išmokėtos pašalpos, kompensacijos, specialios pensijos nusikalstamų veikų metu sužalotiems asmenims ir nužudytų asmenų artimiesiems, taip pat valstybės patirtos išlaidos laidojant ir pagerbiant žuvusius Lietuvos laisvės gynėjus ir pan.), todėl ji turi būti priteista solidariai iš visų nuteistųjų. 

Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsiteisėja jo paskelbimo dieną, tačiau per tris mėnesius kasacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. 

Papildoma informacija

Bausmės sugriežtintos šiems nuteistiesiems:

1. Nikolajui Demidovui (TSRS vidaus reikalų ministro pavaduotojui) 10 metų laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 13 metų.

2. Vasilijui Savinui (TSRS VRM Šiaurės vakarų ir Pabaltijo vidaus kariuomenės valdybos viršininkui) 10 metų laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 12 metų.

3. Aleksandrui Žitnikovui (TSRS VRM Vidaus kariuomenės 42-osios divizijos vadui) 10 metų laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 12 metų.

4. Vasilijui Kustrio (TSRS Oro desanto pajėgų 76-osios oro desanto divizijos vado pavaduotojui) 12 metų laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 15 metų.

5. Genadijui Ivanovui (TSRS Sausumos pajėgų Pabaltijo karinės apygardos 107-osios motorizuotų šaulių divizijos raketų artilerinės ginkluotės viršininkui), taikant BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, 4 metų laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 5 metų.

6. Jurijui Meliui (TSRS Sausumos pajėgų Pabaltijo karinės apygardos 107-osios motorizuotų šaulių divizijos 106-ojo tankų pulko kuopos būrio vadui) panaikintas BK 54 straipsnio 3 dalies taikymas ir 7 metų laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 10 metų.

7. Aleksejui Filimonovui (TSRS Oro desanto pajėgų 76-osios oro desanto divizijos vienos iš kuopų vado pavaduotojui) panaikintas BK 54 straipsnio 3 dalies taikymas ir 6 metų laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 10 metų.

8. Ruslanui Junusovui (TSRS Oro desanto pajėgų 76-osios oro desanto divizijos vienos iš kuopų vado pavaduotojui) panaikintas BK 54 straipsnio 3 dalies taikymas ir 6 metų laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 10 metų.

9. Jurijui Janočkinui (TSRS Oro desanto pajėgų 76-osios oro desanto divizijos vienos iš kuopų būrio vadui) panaikintas BK 54 straipsnio 3 dalies taikymas ir 6 metų laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 10 metų.

10. Anatolijui Ivanickiui (TSRS Oro desanto pajėgų 76-osios oro desanto divizijos 237-ojo pulko slaptosios tarnybos viršininkui) panaikintas BK 54 straipsnio 3 dalies taikymas ir 4 metų laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 10 metų.

11. Aleksandrui Cepotai (TSRS Oro desanto pajėgų 76-osios oro desanto divizijos vienos iš kuopų vyresn. technikui) panaikintas BK 54 straipsnio 3 dalies taikymas ir 4 metų laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 10 metų.

12. Sergejui Fiodorovui (TSRS VRM Vidaus kariuomenės 42-osios divizijos konvojaus pulko vadui) 10 metų laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 12 metų.

13. Viktorui Moroziukui (TSRS VRM Vidaus kariuomenės 42-osios divizijos konvojaus pulko mokomosios specialiosios paskirties kuopos vado pavaduotojui) panaikintas BK 54 straipsnio 3 dalies taikymas ir 8 metų laisvės atėmimo bausmė padidinta iki laisvės atėmimo 10 metų.

14. Grigorijui Belousui (Vilniaus įgulos kariniam komendantui) panaikintas BK 54 straipsnio 3 dalies taikymas ir 4 metų laisvės atėmimo bausmė sugriežtinta iki 10 metų.

Bausmės sušvelnintos šiems nuteistiesiems:

1. Eduardui Michailovui (TSRS Oro desanto pajėgų 76-osios oro desanto divizijos vienos iš kuopų būrio vadui) 12 metų laisvės atėmimo bausmė sumažinta iki 10 metų.

2. Aleksandrui Sidorkovui (TSRS Oro desanto pajėgų 76-osios oro desanto divizijos vienos iš kuopų būrio vadui) 12 metų laisvės atėmimo bausmė sumažinta iki 10 metų.


Teismo sprendimas bus skelbiamas viešoje teismų sprendimų paieškos sistemoje, ČIA:

Bylos Nr. 1A-34-1020/2021