Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Informacija apie bylas

Informacija atnaujinta 2019-10-30 13:40:42

Lietuvos apeliaciniame teisme pirmųjų teismo posėdžių datos, t. y. kada bus pradėtas nagrinėti apeliacinis ar atskirasis skundas, apeliacine tvarka nagrinėjamose civilinėse bylose nustatomos atsižvelgiant į gautų bylų eilę, sudarytą Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) pagal bylų registracijos momentą, išskyrus teisės aktuose nurodytas išimtis (pvz., skubos tvarka nagrinėjamas bylas). Nustatant posėdžio datą kartu paskiriamas bylą nagrinėsiantis teisėjas ar sudaroma teisėjų kolegija.

Apeliacinio ar atskirojo skundo nagrinėjimo pradžia Lietuvos apeliaciniame teisme priklauso nuo gaunamų bylų srauto. Kadangi jis nėra pastovus, atitinkamai nuolat kinta ir terminas, per kurį vidutiniškai bylose paskiriami teismo posėdžiai.

Įprastai apeliaciniai skundai pradedami nagrinėti ne vėliau kaip po pusės metų nuo bylos gavimo Lietuvos apeliaciniame teisme dienos, o atskirieji skundai – ne vėliau kaip po dviejų mėnesių. Šie terminai priklauso nuo konkrečių aplinkybių (pvz., išaugusio skubiai nagrinėtinų bylų srauto) ir gali arba pailgėti, arba sutrumpėti. Paprastai bylose pagal apeliacinius skundus procesiniai sprendimai priimami ir paskelbiami ne vėliau kaip 30 dienų nuo teismo posėdžio, kuriame byla išnagrinėta, dienos, o bylose pagal atskiruosius skundus – per 7 dienas nuo teismo posėdžio, kuriame byla išnagrinėta, dienos.

Vienas Civilinių bylų skyriaus teisėjas kiekvieną savaitę vienasmeniškai ir kolegialiai įprastai nagrinėja ne mažiau kaip dešimt bylų.

Įvertinus nepaskirtų nagrinėti bylų likutį, teisėjų užimtumą ir jų teisėto nebuvimo darbe laikotarpius, nagrinėti bylas atsižvelgiant į jų gavimo datą preliminariai numatoma tokiomis datomis:

Apeliaciniai skundai, gauti Lietuvos apeliaciniame teisme

Preliminari pirmo posėdžio data

2019 m. sausio–kovo mėn.

(eilės Nr. 2A-616 – Nr. 2A-773)

2019 m. lapkričio–gruodžio mėn.

2019 m. balandžio–2019 m. gegužės mėn.

(eilės Nr. 2A-774 – Nr. 2A-930)

2020 m. sausio–vasario mėn.

2019 m. birželio–rugpjūčio mėn.

(eilės Nr. 2A-931 – Nr. 2A-1183)

2020 m. kovo–gegužės mėn.

2019 m. rugsėjo–2019 m. spalio mėn.

(eilės Nr. 2A-1184 – Nr. 2A-1284)

2020 m. birželio–rugpjūčio mėn.

Atskirieji skundai, gauti Lietuvos apeliaciniame teisme

Preliminari pirmo posėdžio data

2019 m. birželio–rugpjūčio mėn.

(eilės Nr. 2-1088 – Nr. 2-1413)

2019 m. lapkričio–gruodžio mėn.

2019 m. rugsėjo–spalio mėn.

(eilės Nr. 2-1415 – Nr. 2-1614)

2019 m. gruodžio–2020 m. sausio mėn.